Кметът Иван Аспарухов подчерта, че са взети под внимание всички предложения от кметовете и кметските наместници в селата на територията на общината, което създава предпоставки за реконструкция и ремонт на улици, подобряване на четвъртокласната пътна мрежа и подобряване на водоснабдяването в населените места с водния цикъл за селата Моравица, Брусен и Горна Кремена.

Във връзка с това, Аспарухов поясни, че ремонт на улиците ще бъде извършван след реконструкцията на водопроводната мрежа със съдействието на ВиК Враца, за което са предвидени около 4 - 4,5 млн лева, по заявка на общината по време на предишния мандат, от предварително определените 5 млн.

В Бюджет 2020 е заложено реконструкция и облагородяване на кръстовището на ул. „Христо Ботев” на входа на град Мездра при Стария пазар и при моста на река Моравешка, благоустрояване на междублоковото пространство в квартал V, окончателно финализиране на зоната за отдих и спорт от Общинския пазар до бившето предприятие „Юшан”, премахване на загражденията на ул. „Христо Ботев” в централната част на града.

В тазгодишния бюджет е предвидено препроектиране на реконструкцията на общинския пазар, проект за изграждането на нова ритуална и заседателна зала в сградата на бившия Снекбар, както и обособяването на Градска художествена галерия на втория етаж на същата.

Предстои ремонт на 7 кметства, 6 детски градини и 5 спортни площадки, както и построяването на зони за отдих в 3 села – Горна Кремена, Оселна и Зверино.

Заместник-кметът Николинка Кътовска поясни, че в раздела „Капиталови разходи” са заложени 1 милион целева субсидия и 166 хил собствени средства, с които ще се ремонтират 20 улици в селата и в Мездра.

Отново най-много средства са заложени за образование – 8 млн. лева, за всички учебни заведения – детски градини и училища. Ще се оптимизира училищната мрежа, като вече има внесени докладни за възстановяване на детските градини в селата Игнатица и Горна Кремена.

Аспарухов обърна внимание на професионалните гимназии, като подчерта, само едната от тях работи успешно – ПГ „Алеко Константинов”, докато другата – Механизация на селското стопанство, е пред самозакриване.

Здравеопазването и социалната политика са насочени към здравни мерки за подобряване състоянието на болницата и работата на здравните заведения.

В сферата на културата са предвидени два нови фолклорни фестивала – един международен и един любителски, възстановяване на Националния литературен конкурс „Иван Вазов” и на Симпозиума по скулптура. Всяко село ще има Ден на селото, но няма да съвпада с традиционния събор.

В областта "Туризъм" се акцентира върху възобновяването на археологическите разкопки в АК „Калето”. За бившия ученически лагер в Шабла вече ще се търсят възможни решения да се превърне и развие като къмпингов обект.

Екологичната политика е насочена към разширяване на двата приемника за бездомни кучета в Калени Долна Кремена, както и кампания за безплатно кастриране на животни най - вече по селата, за което основна задача ще имат кметовете и кметските наместници, с цел да се преустанови безстопанственото бродене по улиците на само на кучета, но и на всички домашни животни.

На обсъждането присъстваха председателят на ОбС Яна Нинова, Секретарят на Община Мездра инж. Светлана Мицева, кметове, кметски наместници и общински съветници от различните политически партии.