Писмото на Генади Събков до Яна Нинова е в отговор на разпореждане от страна на Дирекция "Инспекция по труда" - Враца, с което кметът на Мездра е задължен да уведоми писмено председателя на Общинския съвет за промяната в периодичността на изплащане на неговото трудово възнаграждение. Разпореждането е дадено в резултат на извършена проверка от Инспекцията по труда след подаден сигнал от Нинова в края на миналата година срещу действията на Събков.

Междувременно областният управител на Враца също е изразил писмено становище по казуса. "Трудовото възнаграждение на председателя на Общински съвет Мездра следва да бъде изплащано в съответствие с правата му по Кодекса на труда и ЗМСМА", пише в заключение в своето становище Малина Николова

Още по-скандалното в този безпрецедентен случай в областта на местното самоуправление в България е явната заплаха, която се съдържа в писмото от кмета на Мездра, че занапред възнагражденията на общинските съветници ще бъдат изплащани "при наличие на финансов ресурс". А това несъмнено е поредният опит за оказване на политически натиск върху съветниците и начина им на гласуване в местния парламент. И то непосредствено преди внасянето за разглеждане в Общинския съвет на проектобюджета на Община Мездра за 2019 г.