„Мисля, че всеки един от нас, който живее в този град, може да мине покрай тази зала и да види какъв обем строителство е извършен за тези 4,9 млн. лв., каза Събков. Аз не съм конструктор или архитект и затова потърсих становище от специалисти, които разбират от тази дейност. Проверката, която те направиха, показва, че вложените средства не отговарят на постигнатото. При това положение предприех единственото правилно решение - да сезирам Окръжна прокуратура - Враца, която да намери компетентни специалисти, които да извършат своя проверка, за да се види отговарят ли вложените средства на изграденото до този момент”.

Генади Събков увери, че въпреки това ще се търсят начини за довършване на залата, защото Мездра има нужда от нея. Той се надява догодина да се реализира намерението за придобиване от Общината на Дома на железничаря. През 2016-та е намерено решение на дългогодишната борба за закупуване на терена, върху който е построен лагерът в Шабла, припомни Събков.

Освен кмета, пред аудиторията се отчетоха и всички директори на дирекции и началници на отдели в Общинската администрация. „За улеснение на гражданите през тази година успяхме да открием още една каса за плащане на данъци и такси в Информационния център, каза секретарят на Общината Севдалина Джамбазка.

„За изтеклия период Информационният център, който е лицето на администрацията и съществува от 15 години, е приел, обработил и отговорил на граждани в различни документи на 14 807 писма, информира Джамбазка. От тази завидна цифра се вижда, че наистина администрацията за тази една година е свършила доста работа. Със сигурност има и недоволни граждани, защото в тази цифра се крият и жалби, но това ни дава надежда, че ние можем да се справим и сме длъжни да го направим”.

„Заварихме предприятие с лоша материално-техническа база и неизправна техника, заяви директорът на ОбП „Чистота” Николай Несторов. През тази година с помощта на Общината са изплатени старите задължение на фирмата в размер на над 350 хил.лв.”

„В момента на нашето предприятие се гледа с добро око от всички фирми контрагенти и ние се превърнахме в надежден партньор, подчерта Несторов. За тази една година успяхме до голяма степен да създадем колектив в предприятието и да променим отношението на служителите към работата. Целта ни е така да си вършим работата, че да променим отношението на гражданите към нашата фирма”.

През изминалата година са закупени нови контейнери, сметоизвозна машина и багер, ремонтирана е автомобилна техника, значително е подобрено осветлението в града и селата от общината, каза още Несторов

Финансовата състояние на Общината за първите девет месеца на годината отчетоха директорът на Дирекция „Финанси, икономика и проекти” Цеца Костова и главният счетоводител Вилма Иванова. За изтеклия период са събрани със 161 хил. лв. повече приходи от данъци в сравнение с 2015 г. и с 20 хил. лв. повече средства от наеми на имущество и земя. Похвалиха се финансистите на Общината.

Началникът на отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки” Диана Павлова представи внесените до момента проектни предложения, както и тези, които са в процес на изпълнение.