В дискусията за ползите от разкриването на нови социални услуги за деца и възрастни взеха участие още Искра Иларионова, управител на Преходно жилище, Марта Димитрова от Фондация "Подарете книга“, Валентин Вичев, бивш потребител на социална услуга и Хрисим Чучков, председател на сдружение "Вестители-2007", което подкрепя деца и младежи в неравностойно положение.

След края на дискусията талантливи деца зарадваха присъстващите в препълнената Градска концертна зала със своите изпълнения. Участие в концерта взеха Елица Стефанова (пиано), Катин Борисов (акордеон), Екатерина Антонова (народа песен), Николай Паунов (стихотворение), Теодосий Николов (саксофон) и Христина Пачалова (поп песен). Те получиха грамоти и подаръци от кмета Калин Каменов.

Новите социални услуги в община Враца ще се осъществяват по два проекта. Първият е на стойност 815 хил. лв. и включва изграждане на Център за настаняване от семеен тип (с капацитет 12 места); реконструкция, обзавеждане и оборудване на Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст (с капацитет 8 места), както и реконструкция, обзавеждане и оборудване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст (скапацитет 6 места).

По втория проект на стойност малко над 750 хил. лв. ще бъдат извършени реконструкция, обзавеждане и оборудване на Център за обществена подкрепа (със 100 места + 4 места за спешно настаняване) и на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания (с 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги). Общата стойност на проектите е 1,5 млн. лв., като в петте нови социални услуги ще бъдат обхванати 230 потребителя.