Гласуването за листата от номинирани се извършва тайно от всички делегати на форума. Представители в ръководния орган имат общините от всички райони в страната.

В Управителния съвет влизат 23-ма членове от 265 – те общини в страната.

Делегатите в Общото събрание избраха и новия петчленен състав на Контролния съвет.

Днес (28 февруари) предстои избирането с тайно гласуване на председателите на Управителния и Контролния съвети на НООРБ.

След края на Общото събрание ще се състои и първото заседание на новоизбрания УС на НООРБ, на което ще бъдат избрани заместниците на председателя.