Кметът Генади Събков предостави информация за проектобюджет 2018 г. и акцентира на заложените ремонтни дейности в град Мездра и малките населени места.

91 271 лв. са заложени за благоустрояване на междублокови пространства в кв. 101 А между блок 5 и 6, в кв. 84 (бл. "Леденик" 2, 3, 4) и кв. 84 А (бл. "Леденик" 1).

311 865 лв. са предвидени за ремонт на улици в гр. Мездра. 79 360 лв. се очаква да бъдат вложени в проектиране на сгради и съоръжения на територията на общината. В инвестиционната програма за 2018 г. е включено проектиране на покрит пазар с трафопост, сервизно помещение и паркинг в гр. Мездра, площадка градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с. Оселна, открита спортна площадка в с. Боденец, стадион в с. Моравица.

Предвидено е и изработката на проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол, проектиране на стадион "Локомотив" в гр. Мездра, изработка на ПУП - Парцеларен план за подпорна стена за пътя до стадион "Локомотив" и проект за Архитектурен комплекс "Калето" - туристически информационен център "Български северозапад".

С Постановление №260/ 24.11.2017 г. и със съдействието на депутата Петя Аврамова бяха отпуснати 416 348 лв. за ремонт на улици в гр. Мездра и още 13 населени места - с. Боденец, с. Брусен, с. Върбешница, с. Горна Кремена, с.Долна Кремена, с. Дърманци, с. Елисейна, с. Зверино, с. Крапец, с.Крета, с. Игнатица, с. Ребърково и с.Руска Бела. Близо 2 милиона лева пък получи Община Мездра за рехабилитация и реконструкция на инфраструктура в града благодарение на подписания в края на миналата година договор с Държавен фонд "Земеделие".

Кметовете и кметските наместници бяха информирани какви ремонтни дейности е предвидила общината през 2018 г. за всяко едно от населените места. Ще бъде извършен ремонт на улици в зоната на кръстовището между ул. "Цолич" и ул. "Герена" в Брусен, на ул. "Малчика" в Оселн, на ул. "Опълченска" в Лик, на ул. "Роза" в Кален - от пътя за Цаконица в посока Мездра, ремонт на ул. "Кацарска махала" в Люти дол, на пътя Мездра - Брусен - пропадания на пътното платно от бившия ЗТЕ до моста над ж. п. линията.

128 466 лв. собствени средства са заложени благоустрояване на междублоково пространство в кв. 5 на гр. Мездра и за ремонти на ул. "Генерал Столетов" в Ослен Криводол, на ул. "Васил Коларов" в Царевец и на площада в Зли дол.