През 1755 г. обеднелият капитан Лудвиг Кейлен тръгва да покорява суровата необитаема датска пустош с на пръв поглед невъзможна цел – да построи колония в името на краля.
В замяна на това той се надява да получи отчаяно желаното кралско признание и благородническа титла.
Но владетелят на областта, безмилостният Фредерик де Шинкел, високомерно смята, че тази земя му принадлежи. Когато де Шинкел научава, че прислужницата му Ан Барбара и нейният съпруг са избягали, за да намерят убежище при Кейлен, привилегированият и злобен владетел се заклева да отмъсти, правейки всичко по силите си, за да прогони капитана.
Кейлен няма да се уплаши и поема в неравната битка – рискувайки не само живота си, но и семейството от аутсайдери, което се е сформирало около него.