През месец януари тази година, безработни на възраст от 45 до 49 годишна възраст пък били 15 967 души, сочат още статистическите данни на Националния осигурителен институт.

На трето място по възраст на безработните се нареждат хората на средна възраст – 50 до 54г.

През същия месец най-голям дял от хората имащи право на обезщетение поради безработици били със средно образование, според статистическите данни на НОИ над 68% от регистрираните безработни били със средно образование. Близо 13% пък били с основно образования.

Под 4% от получаващите обезщетение, пък нямат никакво образование, сочат още данните на НОИ. Най-малко - 0.03% били хората с най-висока степен на образование – Доктор става ясно още от данните на института.

През 2021 г., право на парично обезщетение за безработица имат хората, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването, и които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година, казват от НОИ. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2021 г. е 12,00 лв., а максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2021 г. е 74,29 лв. става ясно още от данните на НОИ.