Целта на инициаторите е да провокират и увлекат младите хора в това да научат повече за Васил Левски и да се замислят над святото му дело. „С кампанията „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“ екипът на НВИМ ще се опита да създаде среда за индиректен диалог между миналото и настоящето. Ще даде възможност за осмисляне на ценностите и принципите от времето на националноосвободителното движение, сравнени с тези, които приемаме и следваме сега, пречупени през съзнанието, възприятията и погледа на подрастващото поколение днес“, обясняват организаторите. Всеки, който се включи, може да представи своя съвременен прочит на образа и идеалите на Апостола на свободата и да се почувства по-близо до него. По интерактивен и вълнуващ начин участниците ще могат да въздействат и да предадат своите послания.

По време на кампанията част от видео и текстовото съдържание ще бъде популяризирано и разпространено в профилите и каналите на НВИМ в социалните мрежи. Всички получени материали, които отговарят на изискванията, ще бъдат представени на посетителите на Музея на 1и февруари.

Крайният срок за участие е 16 февруари 2020 г. До тази дата участниците могат да изпращат своите предложения на електронната поща на НВИМ – nvim.pr@gmail.com, или като съобщение в профила на музея.