Кметът на Община Враца Калин Каменов присъства на междинна пресконференция по проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца“ финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. На срещата присъстваха още ръководителят на проекта Калина Дуранкева, управителя на Младежки център-Враца Иван Стрижлев и младежи от центъра.

„Впечатлен съм от работата на екипа на Младежки център - Враца. Младежите имат неизчерпаема енергия и капацитет. Враца има нужда от мотивирани и активни млади хора. Удовлетворен съм, че тук работят такива младежи, които помагат на свои връстници да ги напътстват за намиране на работа, за развитие чрез курсове и обучения. Млади хора, които да останат тук, а не да напускат града, защото Враца има най-голяма нужда от млади хора. Имате подкрепата на Община Враца във Вашата дейност и заедно с екипа можем да направим, така че Младежкият център във Враца да бъде един от най-дейните в страната“. С тези думи Калин Каменов приветства присъстващите и връчи сертификат на младежкия работник Галин Снежанов за отличното му представяне по време на кампанията „Бъди активен!“, която бе проведена във Враца.

Младежите от центъра провокираха кмета на Враца Калин Каменов, като го поканиха да участва в игра, чрез която се даде и началото на пресконференцията. На срещата с медиите Калина Дуранкева представи напредъка на проекта. Посочено бе, че е сключен Анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ, с който е удължена продължителността на проекта до 31.12.2016 г. Представени бяха основните събития, които съпътстват изпълнението на проекта, като официалното откриване на сградата на Младежки център - Враца, провеждането на срещи с колеги от останалите младежки центрове създадени в рамките на Програма БГ06 – в Пловдив, Стара Загора и Добрич, както и посещения в няколко младежки центрове на Съвета на Европа – в Страсбург, Будапеща, Лисабон, Малта.

Младежките работници пък представиха инициативите, които се организират в центъра. Сред тях са Лятната академия, която предлага всеки вторник и четвъртък бягане по велоалеята, прожекции на българско кино, арт работилница, извънкласни занимания в различни области – журналистика, актьорско майсторство, танци. Скоро предстои да стартират и курсове за обучение, насочени към придобиване на определени умения – шивачество, фризьорство, информационни технологии, английски език.