© ОбА-Враца

Д-р Цветелина Тодорова –Директор на ОДБХ Враца представи на заседанието конкретни мерки от Плана за действие и фиксирани срокове за тяхното изпълнение, като сподели, че към момента епизоотичната обстановка в област Враца е сравнително спокойна, по отношение на АЧС.

Провеждане на инвентаризация на свиневъдни обекти.

Двукратно от представители на администрация на местната власт.

Проверки за наличие на населени свине без идентификация, като кметовете и кметските наместници са длъжни да организират в срок до 31.05.2024 г. за първоначална инвентаризация и до 20.10.2024 г. извършването на втората инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място.

Еднократно от официален ветеринарен лекар и представители на администрация на местната власт:

Официалният ветеринарен лекар (ОВЛ) от ОДБХ и кметовете и кметските наместници са длъжни да организират в срок до 30.08.2024 г. инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на ОДБХ Враца.

Извършване на клинични прегледи и проверки на биосигурност четири пъти годишно от регистрирани ветеринарни лекари и предоставяне на резултати от прегледите и проверките.

Клинични прегледи за здравният статус на животните и проследяване спазване на мерки за биосигурност, на които трябва да отговарят личните стопанства.

Извършване на клинични прегледи и проверки на биосигурност един път годишно от официални ветеринарни лекари . Клинични прегледи по оценка на риска от ОДБХ. Вземане на проби в случай на съмнение .

Клинични прегледи за здравният статус на животните и проследяване спазване на мерки за биосигурност, на които трябва да отговарят личните стопанства, със срок за изпълнение - 20.10.2024 г.

В края на заседанието Д-р Цветелина Тодорова, напомни на представителите на общините, че е необходимо да извършат преглед на сключените договори с ветеринарни лекари, във връзка с популацията на бездомни кучета и растящия проблем в обществото от тях, като даде два оптимални периода: май- юни 2024 г. и септември – ноември 2024 г. , за преглед и подновяване на договорите и кастрация на бездомните кучета. Процеса ще бъде контролиран от ОДБХ, която на свой ред ще подаде информация към Министерството на земеделието и храните.

Предложените мерки и срокове бяха гласувани от присъстващите на заседанието нa Областна епизоотична комисия.