© Художествена галерия „Кирил Петров“ - Монтана

Върху 21 табла са представени фотографии и откъси от изказвания на видни дейци от епохата на Българското Възраждане, превърнали се в неотменна част от Българския национален пантеон. „Бунтът на духа“ е получил своите фактически материализации в многобройните опити за национална еманципация на българския етнос в пределите на Османската империя през втората половина на XIX век.

Най-многобройни са портретните снимки, върху таблата са представени още изображения на документи и печати. Посетителите могат да си припомнят познати изображения на братята Христо и Евлоги Георгиеви, Иван Касабов, Г. С. Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, наред с отделни броеве на вестници, печати, устави – резултат от тяхната дейност.

Върху последното табло, са поставени неизвестна досега снимка на Васил Левски, както и факсимилета на нови документи, свързани с дейността на Апостола на българската свобода. Всички те са влезли в научен оборот след като уредник от Националния музей „Васил Левски“ в Карлово работи в Османския държавен архив - Истанбул.

Изложбата идва в гр. Монтана по изрично искане и със съдействието на Траяна Ценова – председател на общинския комитет „Васил Левски“.

Към таблата са добавени и три картини от собствения фонд на ХГ „Кирил Петров“ – два портрета на Васил Левски и колажа „Достойно ест“, нарисуван от проф. Галелей Симеонов.

Изложбата може да се разгледа в ХГ „Кирил Петров“ до края на месец юли 2023 г.