© Община Мездра

За целта детските градини и училища подготвиха свои пана, аранжирани върху коркова дъска, с прикрепени към нея художествени елементи, изработени с техника по желание. Темата е „Мартенички - светъл знак на пробудената пролет“, а единственото условие -паната да са с размер, близък до 90/60 см.

Детските и учебни заведения се включиха вдъхновено в надпреварата за най-впечатляващо и весело пано и в навечерието на 1 март изложбата стана факт. Със свои пана в нея се представят ДГ „Слънчице“ и нейният филиал в с. Дърманци, ДГ „Роза“, ДГ „Детелина“, ДГ „Мир“, ДГ „Звездичка“ - с. Зверино и нейният филиал в с. Оселна, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“ и ПГ по МСС - гр. Мездра и СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино.

Пъстрата експозиция е подредена във фоайето и в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тя е едно шарено и жизнерадостно пожелание за здраве, щастие и късмет към всички посетители в Община Мездра.