„След проведената обществена консултация имаше отрицателни становища от комуналните дружества. Проведохме отделни срещи както с представители на ВиК, ЧЕЗ, Топлофикация и Аресгаз, така и с кабелните оператори. В рамките на експертните срещи се обединихме около становището, че трябва заедно да изготвим указания за това как да бъде възстановен компрометираният участък“ – коментира Попова и допълни, че е постигнат компромис - асфалтирането на разкопаните зони да бъде в правилна форма, с необходимата подложка и с отлично качество.

По време на срещата с медиите, кметът Калин Каменов допълни, че Община Враца ще предложи и увеличаване на гаранционните срокове от една на две години. „Показахме, че можем да налагаме стандарти и държим изключително много на качествено свършена работа. Вярвам, че с общи усилия и с подкрепата на експлоатационните дружества ще редуцираме значително безразборното разкопаване на пътната мрежа в града“ – каза още Каменов.

Новите указания трябва да бъдат изготвени до един месец, като след това те ще бъдат подложени отново на обществено обсъждане.