В Инвестиционната програма 2019 на Община Мездра са заложени за реализиране едва 15 обекта - 13 в гр. Мездра и само два в съставните села на общината. В това число влизат благоустрояване на четири междублокови пространства в града и ремонт на 11 улици, 9 от които в Мездра. Повечето от тях бяха включени и в миналогодишната програма, но не бяха изпълнени в пълен обем или дори започнати въобще.

Сред обектите, които се предвижда да бъдат ремонтирани през тази година в Мездра, са 9 градски улици, които бяха заложени и миналата година: "кметската" "Георги Кирков", "Индустриална", "Шипка", "Дунав", "Пейо Яворов", "Тракия", "Рила", "Христо Ботев" (в района пред "Хемус-М") и "Дърманско шосе" в кв. "Камъка".

Планира се също благоустрояване на четири междублокови пространства: в кв. 5, в кв. 84 - между бл. "Леденик" 2, 3 и 4 и в района на "Леденик" 1 и в кв. 101 - между "Петицата" и "Шестицата".

В капиталовата програма са заложени за ремонт и две селски улици - "Кацарска махала" в Люти дол и "Роза" в Кален. В останалите 25 села не се предвижда да се асфалтира абсолютно нищо.

Едва около 60 хил. лв. са предвидени за закупуването на нова техника и оборудване - компютърна техника (26 900 лв.), оборудване за нуждите на Общинското предприятие "Чистота" (14 000 лв.), отоплително и кухненско оборудване (19 425 лв.).

Както и през изминалите три години, в Инвестиционната програма отново са заложени средства - около 45 хил. лв., за проектиране на обекти, което по една или друга причина не се случи от началото на мандат 2015-2019 г.

Става дума за изработване на проект за укрепване на свлачище в района на Люти дол (10 000 лв.), за проектиране на градския стадион (9 996 лв.) и на стадиона в Моравица (4 992 лв.), на многофункционална зала в бившия Снекбар (5 хил. лв.) и за изработване на ПУП-ПП за изграждане на подпорна стена покрай пътя до стадиона (1 000 лв.).