Целта на срещата е изграждане на система за подаване на сигнали и създаване на локални координационни мрежи за противодействие на употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците, с ясно разписани ангажименти на институции, служби и организации.

Бяха обсъдени предложения да се прилага добрата практика на разпределение на психолози в училищата; Общинският съвет по наркотичните вещества да развива дейностите си като добре изграден и устойчив механизъм; да се изготви съгласуван график по отношение провеждането на превенции през цялата учебна година; да продължи работата си „Училище за родители“; директорите на училищата да подават сигнали към районните полицейски инспектори и към инспекторите в Детска педагогическа стая при установени проблеми; специалистите да работят не само с децата, но и с техните родители; да продължи практиката доброволци от Общинския младежки съвет за превенция на зависимости по метода „Връстници обучават връстници“. Направените предложения ще бъдат изпратени в Министерството на здравеопазването до 15 септември.

Подобни работни срещи ще се проведат във всички областни градове.