© Община Враца

В района път се надгражда и системата за видеонаблюдение, която ще записва регистрационните номера на преминаващите и ще се наблюдава 24 часа в денонощието.

Вече има съставени актове на нарушители, които изхвърлят строителни и едрогабаритни отпадъци.

Успоредно с проверките по околовръстното, за последните два месеца от звено „Инспекторат“ съставиха над 60 акта за нарушаване на местните наредби. Стойността на вече връчените 15 постановления е над 5 000 лева.

Поради липсата на промяна на Наредбата за обществения ред в последните години и прекомерно ниският размер на глобите за изхвърляне на отпадъци и пр., предстои актуализация както на видовете нарушения, така и увеличаване на размера на санкцията.

Първата стъпка в тази посока вече е изпълнена, като промените в разпоредбите са извършени от местната администрация. Предложенията ще бъдат обсъдени с гражданите на 14 юни, а след това ще бъдат разгледани и от местния парламент.