С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията, е издадена заповед на Директора на РЗИ – Видин и са разпоредени необходимите противоепидемични мерки:

1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните по домовете.

2. Насочване на болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания, за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.

3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, планови консултации на здрави бременни и кърмачета.

4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.

5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.

6. Разкриване (при необходимост) на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.

7.Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.

8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.

9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с усложненията на грип.

10. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят. Да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.

11. Преустановяване на всички масови мероприятия с цел избягване на контактите между болни и здрави лица.

Изготвено е предложение до РУО – Видин за създаване на организация за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Видин за периода 29.01.2020г. – 04.02.2020г. вкл., ограничаване на всички извънучилищни мероприятия ипреустановяване провеждането на тържества в училища и детски заведения.