Добромир Александров беше назначен от кмета Генади Събков за главен експерт "Сигурност и ОМП" в Община Мездра в началото на мандат 2015-2019 г. Същевременно е секретар на Общинската комисия за работа при зимни условия.

Александров е 40-годишен. Завършил е Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" - Враца и "Корпоративен мениджмънт" в Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов. Преди да започне работа в Община Мездра се е занимавал с частен бизнес. Женен е, със съпругата си имат момченце на 8 години и момиченце на 3 месеца.

© Община Мездра

Добромир Александров е поредният кадър на ключова позиция, който напуска Община Мездра. Само през последните няколко месеца от екипа на кметската администрация си тръгнаха директорът на Общинското предприятие "Чистота" Николай Несторов, инж. Петя Цветкова-Василева - главен специалист "Техническо обслужване и контрол" в Дирекция "Устройство на територията", и главният архитект на Община Мездра Марина Ташева.

© Община Мездра