Сред взетите превантивни мерки е и решението за още по-стриктно дезинфекциране на помещения и площи в ясли и детски градини в общината. Същевременно от началото на месеца e въведен и строг сутрешен филтър, включващ измерване на телесна температура и недопускане струпването на много хора на едно място. Местната администрация е осигурила дистанционни термометри във всяко детско и учебно заведение във Враца.

Общинският щаб взе решение да се проведат разговори с общопрактикуващите лекари, съвместно с РЗИ – Враца, за да бъдат поети конкретни ангажименти към здравно неосигурените лица в населените места на общината, които се връщат от чуждестранни държави.

Успоредно с това, здравният медиатор на местната администрация започва провеждането на регулярни срещи с лица от малцинствени групи, в рамките на които се разясняват начините за превенция на остри респираторни заболявания и заразяване с Коронавирус.

До края на деня ще бъдат разпространени допълнителни информационни и интерактивни материали в обществени сгради, кметства на населени места, пенсионерски клубове, социални услуги на Община Враца, с конкретни препоръки към гражданите.

На заседанието на щаба стана ясно, че екипите на Център за спешната медицинска помощ за осигурени 100 специализирани защитни облекла, а всички общински здравни заведения и кабинети са снабдени с необходимите предпазни маски и дезинфектанти.

От местния оперативен щаб съветват гражданите за допълнителна лична хигиена и дезинфекция, както и да спазват препоръките на компетентните институции.