"Интерсат" ООД е регистрирана през 1994 г. с основен предмет на дейност: изграждане и експлоатация на кабелна телевизия. Същата година започва изграждането на далекосъобщителна мрежа за кабелна телевизия в гр. Мездра, а през 2006 г. - поетапното изграждане на кабелни мрежи и в други населени места от община Мездра. В момента има изградени 12 електронни съобщителни мрежи.

От 2008 . фирмата разширява дейността си в посока предлагане и на друг вид електронни съобщителни мрежи и услуги - достъп до интернет. Всички населени места, в които има електронни съобщителни мрежи, са свързани посредством подземна тръбна мрежа, за оптична свързаност, което позволява на клиентите достъп както до цифрова кабелна телевизия, така и до интернет.