От отчетния доклад, изнесен от председателят на Потребителна кооперация "Труд" Красимир Тодоров стана ясно, че кооперацията е приключила миналата година на печалба и ще раздаде 5% дивидент върху дяловите вноски на своите член-кооператори. През 2015 г. тя е реализирала оборот от търговска дейност в размер на над 1 млн. лв.

В момента ПК "Труд" има 601 член-кооператори с общ дялов капитал около 120 000 лв. Най-много - 140, са членовете на кооперацията в Мездра, следват тези в Типченица - 77 и в Лик - 60.

Кооперацията стопанисва 11 търговски обекта - смесени магазини, 6 от които са включени в Националната верига "КООП" - тези в Мездра, Горна Бешовица, Крапец, Лик, Моравица и Типченица. Понастоящем в Потребителна кооперация "Труд" се препитават 25 души.