Един от най-важните проекти в сферата на туризма, който се очаква да бъде реализиран през тази година, е проект с работно заглавиe "Welcome to The Middle Ages” ("Добре дошли в Средновековието") по трета покана на Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 г., с партньор румънския гр. Добрословени. Той предвижда да се проведат два фестивала - средновековен в Археологически комплекс "Калето“ и римски в Румъния.

"Приключенски многобой - Калето, Мездра 2018" е иновативно събитие от приключенско-екстремен характер за деца, юноши и възрастни, което ще бъде реализирано на 30 юни и 1 юли и ще съвпадне с петия рождения ден на Археологически комплекс “Калето“. Състезанието включва различни спортни приключения - разбиване с древен таран, мятане на копие (стрелба с лък), хвърляне на камъни по цел. Ще има и изпитания за ловкост: сглобяване на древна част от бивак по чертежи, решаване на логически задачи (откриване на древни символи от историята на крепостта и дешифриране на текст), както и включване на виртуална реалност.


Основните цели, залегнали в Годишната програма за развитие на туризма през 2018 г., са повишаване привлекателността на Община Мездра и превръщането й в интересна туристическа дестинация в България и притегателен център за туристи от цял свят; обединяване на съществуващите атракции и продукти в един комплексен туристически продукт и повишаване броя на организираните групи и индивидуални туристи в общината, както и увеличаване на престоя им, пише още в програмата.

Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Мездра ще се постигне чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство. Тази цел ще се реализира на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Мездра като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на Общината.

Приоритетните дейности в програмата са изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината; изграждане и функциониране на туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите; изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма.

Програмата за развитие на туризма в Община Мездра през 2018 г. ще бъде обсъдена на предстоящата сесия на Общинския съвет в края на месец март.