През тази година Община Мездра ще продължи да помага за подобряване състоянието на стадиона в Зверино, обеща Генади Събков. ОбП “Чистота“ ще извърши ремонт на съблекалнята, ще бъде изградено и водохващане за поливане на терена. Събков обеща още, че служители на комуналната фирма ще подменят три прозореца и вратата на Пенсионерския клуб, а в близките дни ще бъдат доставени четири нови 4-кубикови контейнера.

Предстои асфалтирането и на ул. "Стара планина". Обявена е обществена поръчка и след нейното приключване ще бъде сключен договор с фирмата изпълнител. При възможност да се заделят средства, ще бъдат изкърпени най-натоварените улици в селото.

Събков съобщи, че в момента общински служители обобщават актуалния статус на населението в общината. Анализират се проблемите и възможностите за помощ и съдействие на всеки, потърсил помощ и закрила. Ако се докаже необходимост от разширяване обхвата на социалния патронаж, Община Мездра е готова да закупи още един автомобил, чрез който храната от патронажа да достига до повече потребители.

Събков се срещна и с 10-на жители на Очин дол, където миналата година бяха направени кът за отдих и спортна площадка за близо 15 хил. лв. в двора на Младежкия еколагер в селото. Първият проект е реализиран по Програма "Малки местни инициативи 2017” - изградена е нова дървена беседка и е извършен ремонт на част от постройките около нея. Спортната площадка е финансирана със средства от ПУДООС.

Живеещи на ул. “Хан Аспарух" се оплакаха, че при заледяване трудно се придвижват по стръмната улица. Събков обеща, че до месец ще бъде направен парапет и ще изпрати техник, който ще провери възможността за изграждане на водостоци, чрез които да се отвеждат повърхностните и подпочвени води.