"С чувство на гордост и удовлетворение представям пред вас отчета на Община Мездра за 2017 г.", каза в изявлението си кметът Генади Събков. Първите ми дума са на благодарност към всички, които имат отношение и към приходната, и към разходната част на бюджета, защото да разходваш събрани средства не е толкова лесна задача, когато се стремиш да правиш всичко в съответствие с решенията на Общински съвет и действащите нормативни документи в сферата на бюджетирането в Общината“.

Кметът изрази благодарност към всички наши съграждани, които съвестно и отговорно са платили своите данъци и такси, които дължат на местната общност. Благодарности за упоритата работа бяха отправени и към външните и вътрешните контролни органи, които следят за целесъобразното разходването на бюджета.

"При планувани малко над 14 млн. лв. бюджет сме изпълнили 12 736309 лв., или 86,15% реализирана приходна част, което е много добър резултат, каза още Събков. Близо 120 хил. лв. сме преизпълнили собствените приходи. Над 1 500 000 лв. сме получили повече от държавата. Това ни гарантира едно нормално съществуване, издръжка и дейност не само на общинска администрация, но и на всички второстепенни разпоредители с бюджетен кредит".

"Мездра продължава да бъде социална община“, каза още кметът. С 201 хил. лв. са подпомогнати младите семейства, чийто деца посещават детски градини и ясли. Със 151 хил. лв. – домашният социален патронаж. Осигуряване на социалната сфера е една от целите на бюджет 2017 г. Усилията на общината са насочени и към реализиране на проекти за енергийна ефективност, за да се намалят разходите в сферата на образованието. "Когато се говори за финанси и бюджет непременно трябва да се обърне поглед към Инвестиционната ни програма“, сподели още кметът. Усилията изцяло и целенасочено в посока оборудване и повишаване ефективността на работа на ОбП "Чистота". През 2017 г. е закупен нов контейнеровоз, нова сметоизвозна машина, десетки 4-кубикови контейнери, стотици кофи за смет.

По отношение на инфрастуктрурата - много улици със стратегическо значение бяха ремонтирани, като тенденцията продължава и през 2018 г.

Най-големи успехи са постигнати по Оперативна програма "Региони в растеж", чрез която на много сгради бяха реализирани мерки за енергийна ефективност.

"Успяхме да осигурим приемственост за социалните асистенти и за хората в неравностойно положение, защото социалната сфера е изключително важна на всички нас", заяви Събков. Той добави, че компромиси в тази сфера няма се правят и ще се работи в посока хората в неравностойно положение да се чувстват все по-уютно и все по-добре.

При изпълнение на бюджета за 2017 г. политиката на Общината се изразява в гарантиране на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси. "Стилът ни на управление е стил на прозрачност и ефективност на управлението и не виждам причина да се притесняваме от каквато и да било информация за изпълнението на бюджета", каза в заключение градоначалникът.

Отчетът на бюджета ще бъде разгледан от постоянни комисии на ОбС и предложен на гласуване на редовно заседание на местния парламент на 30 август, уточни председателят на Общинския съвет Яна Нинова.