© Община Козлодуй

Едната локация, на която е поставена разпознаваемата фигура, е таксиметровата стоянка, разположена пред пощата, а другата – западно от входа на СУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Практиката, действаща в редица европейски държави, показва по-отговорно и внимателно поведение на шофьорите и пешеходците при наличието на обозначени таксиметрови стоянки.