По оценки на Евростат 12,837 млн. души в ЕС, от които 10,856 млн. в еврозоната, са безработни. В сравнение с юли 2023 г. безработицата е намаляла със 112 хил. души в ЕС и със 107 хил. души в еврозоната.

Младежката безработица в България се е равнявала на 11.8 %. 2,687 млн. младежи (на възраст под 25 години) са безработни в ЕС, от които 2,194 млн. в еврозоната. През август 2023 г. коефициентът на младежка безработица в ЕС е 14,0%.

Коефициентът на безработица при жените е 6,2% в ЕС, а при мъжете 5.7%, като за България е 4.5 % при жените и 4.6% при мъжете.