Тя е отворена за микро, малки и средни предприятия, които са заети основно в производството на някои земеделски продукти като плодове, зеленчуци, ориз, култивирани гъби и отглеждане на добитък, предаде БНР.

Целта е фермерите, които могат да се възползват, да бъдат компенсирани частично заради повишените цени на енергията и финансовата криза.

Помощта не може да надвишава 250 хиляди евро на бенефициент и трябва да бъде отпусната най-късно до края на годината.