С одобреното споразумение, за това престъпление, на обвиняемия е наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем месеца, което ще трябва да изтърпи при първоначален „общ“ режим.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.