Неплатени глоби, данъци или други задължения към държавата може да провалят сделка за продажба на имот или автомобил например. От 3 май всички продавачи ще бъдат проверявани от нотариусите дали не са длъжници.

Тези нововъведения създават допълнително работа за посредниците за сделките с недвижими имоти и най-вече за нотариусите. Основната тежест идва при нотариусите, които влизат във функцията на събирачи на данъци за сметка на държавата", заяви Антон Андонов, брокер в агенция за недвижими имоти.

Новите правила поставят сделките под въпрос.

"Ако нотариусът установи, че има такива задължения - те трябва да бъдат погасени веднага или да бъде записан нов час и да бъде създадена нова организация за сделка", допълни Антон Андонов.

Ако нотариус изповяда сделка на човек със задължения към държавата - ще бъде лично отговорен.

"Тези промени действително внасят напрежение в нашата работа, тъй като нотариусът трябва ефективно да проверява за наличието на публични задължения, подлежащи на публично изпълнение - не както до този момент страните представяха декларации. Ние сме лично отговорни. Това означава, ако една глоба за едно пътно нарушение не се плати, тогава нотариусът трябва да я плати от собствения си джоб", коментира Димитър Танев, председател на Нотариалната камара.

Направени набързо промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 10 дни също внесоха смут в сектора. Редактираният текст изисква повторна справка и от съдия по вписванията.

"Притеснявам се, че ще има забавяне на сделката, защото по моя информация все още съдиите по вписване не са готови със съответната техника, компютри, нямат електронни подписи и това може да извърши забавяне", добави Димитър Танев, предава БНТ.

Специалистите съветват справките за задължения да се извършват по-рано от деня на сделката, като това е възможно чрез сайта на НАП.

"Ние ще съветваме клиентите и ще помагаме те да извършат електронни справки или да вадят удостоверения по член 87 имат ли или не задължения няколко дни преди сделката", заяви Антон Андонов, брокер в агенция за недвижими имоти.

"Не е поставен текстът на обществено обсъждане, не е изискано никакво становище нито от който и да е - просто така е променен", каза още Димитър Танев, председател на Нотариалната камара.


Източник: fakti.bg