По подаден сигнал за отправени обиди и закани с убийство спрямо лицето Ц.Д. е било образувано досъдебно производство.

В хода на разследването е установено, че през 2020 г. пострадалата заживяла на съпружески начала с подсъдимия Д.Д. По време на съвместното съжителство мъжът проявявал ревност и често отправял заплахи към Ц.Д.

На 21.07.2023 г. в гр. Лом, пред сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ на ул. „Пристанищна“, Д.Д. й се заканил с убийство, ударил я в главата и я влачил за косата пред детето ѝ.

Няколко дни след първия случай - на 28.07.2023 г., на ул. „Славянска“ в града той отново се заканил с убийство спрямо Ц.Д., докато тя била в автомобила с детето си. Викал, настоявал тя да отвори колата, след което се качил на тавана й и с крак счупил предното панорамно стъкло.

На 04.08.2023 г. Ц.Д. била на среща по координационен механизъм за дете в риск в Отдел закрила на детето в гр. Лом. Междувременно Д.Д. дошъл в двора на институцията, викал, обиждал жената, удрял по прозореца на стаята, където се провеждала срещата, направил опит да влезе вътре.

Ц.Д. била много притеснена, заявила на служителите, че много се страхува за живота си, споделила, че в агресивно състояние Д.Д. може да я убие.

По досъдебното производство са проведени разпити, назначени са и са изготвени комплексни експертизи – съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични.

Определението на съда, с което на подсъдимия Д.Д. е наложено наказание 1 година „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване, има последиците на влязла в сила присъда.