Поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана в Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други подзаконови нормативни актове дейност, представляваща източник на повишена опасност - монтажна дейност по изграждане покрив на навес, намиращ се под 20 киловолтов електропровод, като след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалия, поради което и е осъден на една година лишаване от свобода при първоначален общ режим.

С присъдата подсъдимият И. Т. М. е осъден да заплати на майката на пострадалия обезщетение за неимуществени вреди в размер на 60 000 лв., ведно със законната лихва от деня на деянието.

Присъдата не е влязла в сила и подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд = София.