На 16 януари Здравното министерство обяви конкурс за избор на контрольор на “Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести - Роман”. Срокът за подаване на документите бе до 2-и февруари 2024г.

Конкурсът се проведе в три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор; оценяване на концепцията за развитие и събеседване с кандидатите (интервю).

Трима кандидати бяха подали документи за шефското място - Христина Иванова - Петрова , Антоанета Калаузка и Стефка Делиева.

До втория етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията бяха допуснати първите две.

На финала в третия етап – събеседване, достигна само Антоанета Калаузка.

На 12 януари тази година бе обявен и конкурс за управител на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра“, по-известна като Сърдечната болница, но до последния срок, обявен от здравното министерство – 1 февруари, но до този момент липсва информация за подадени документи от кандидати за длъжността.