Спортната площадка, която ще бъде изградена в ОУ „Христо Ботев“, e с приблизителна площ от 995 кв. м. Сумата, която ще бъде вложена е 194 210 лв., каза директорът Иван Иванчев.

Основен ремонт на спортна площадка ще бъде направен в Средно училище "Св. Климент Охридски" в мездренското село Зверино. С одобреното финансиране от програмата в размер на 90 000 лв. е предвидено съществуващата площадка в двора на училището, с площ 984 кв.м., цялостно да бъде осъвременена.

Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища ще финансира проектите в периода 2024 – 2026 г. Целта ѝ е създаване на оптимални условия за провеждане на учебните часове по физическо възпитание чрез модернизация на спортната база в училищата. Това ще насърчи активността и здравословния начин на живот сред подрастващите.