© БТА

Основната цел на проекта е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора, хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава общественият интерес и се отговаря на нуждите на населението, каза Борисова и уточни, че към момента е осигурена грижа в домашна среда на 539 души, които са част от уязвими групи от населението, възрастни хора, хора в риск.

Те получават навременна и ще продължат да получават през следващите шест месеца, професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности - почасови мобилни, интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и за хора с увреждания, доставка на храна, продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите.

Заместник-кметът допълни, че потребителите получават и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално-значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.

Здравно-социалните услуги в община Видин се предоставят от 59 домашни помощници, пет медицински специалисти и четирима психолози, уточни Борислава Борисова.