Възрастния мъж е в невъзможност да покрие разходите по възстановяването на жилището. Единствен доход е месечна социална помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 157 лв., а за покриване на щетите са му изплатени еднократно 375 лв.

Кметският наместник на селото Георги Димитров търси съдействие от Община Мездра за отпускане на еднократна помощ за закупуване на строителни материали, както и неща от първа необходимост.

Кметът на общината Иван Аспарухов дава положително становище за предоставяне на средствата, но решението ще бъде взето от Общинския съвет на предстоящата сесия.