По време на занятието екипите използваха автовишка на община Монтана и моторни резачки, с които окастриха 3 опасни дървета. След отрязването, клоните бяха почистени и извозени до общинското сметище. Във връзка с празника днес показни занятия ще направят и доброволните формирования във Вършец и Медковец.

Международният ден на доброволеца се чества от 1985 г. по инициатива на ООН, като израз на уважението и благодарността на обществото към дейността на доброволците.

Към настоящия момент на територията на РДПБЗН - Монтана има регистрирани 10 доброволни формирования по Наредбата за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Те са регистрирани в общините Вършец, Якимово, Вълчедръм, Монтана, Берковица, Медковец, Чипровци, Георги Дамяново, Бойчиновци и Брусарци.