След като изслуша разпита на общо седем свидетели, съдия Бисерка Бойчева не намери основание да бъде извършено повторно преброяване на бюлетините, каквото искане направи адвокат Владимир Христов. Окръжна прокуратура - Враца изрази становище, че при избора на кмет на община Борован не са допуснати съществени нарушения на изборния процес.

Адвокатите Ирина Иванова и Боряна Тончева, които представляваха Местна коалиция "Съюз на демократичните сили" и избраната за кмет на община Борован Десислава Тодорова, изтъкнаха пред съда, че по делото не са събрани доказателства, подкрепящи твърденията в жалбата. Защитата поиска жалбата да бъде отхвърлена, а решението, с което Тодорова е обявена за кмет на община Борован, потвърдено.

До дни Административен съд - Враца ще излезе с решение по казуса.