Досегашната забрана за износ на тези групи лекарства изтече на 31 март.

Забраната за износ на инсулин и антибиотици бе удължавана няколко пъти с по един месец. Сигнали за липса на медикаменти в аптечната мрежа продължават да постъпват.