През 2018 г. са емитирани пет монети. Монетата с най-голяма номинална стойност е 100 лева е се нарича Българска иконография, Св. Първомъченик Стефан.

На лицевата й странае изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата; околовръст: надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност "100 ЛЕВА“ и годината на емисията "2018“, предаде Пловдив 24.

На обратната страна на монетата е разположено канонично изображение на Свети Стефан, а около него надпис "СВ.ПМЧК СТЕФАН“, предаде Блиц.

Друга монета е от серията Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г. и е с номинал 10 лева.

На лицевата страна на монетата в позлатения вътрешен кръг има емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата; под нея на два реда – номиналната стойност "10 ЛЕВА“; околовръст надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" и годината на емисията "2018“.

На обратната страна на монетата в позлатения кръг има логото на Българското председателство; околовръст надписи "Българско председателство на Съвета на ЕС“ и "eu2018bg“.

Третата монета отново е с номинал 10 лв. Тя е от серията 140 години от Освобождението на България.

На лицевата й страна е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата, над нея – годината на емисията "2018“ и околовръст надписи: горе "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу на два реда номиналната стойност "10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата има изображение на български опълченци в битка и околовръст надпис "140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“

Четвъртата монета - Старият бряст в Сливен, също е с номинал 10 лв. На лицевата й страна е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата. Околовръст надписи: горе "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу година на емисията "2018“ и номиналната стойност "10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата има изображение на Стария бряст в Сливен и околовръст надпис "СТАРИЯТ БРЯСТ – ХИЛЯДОЛЕТЕН СИМВОЛ НА СЛИВЕН“.

Петата монета е с номинал 10 лв. Тя е от серията Средновековни български владетели и е с Цар Иван Асен II.

На лицевата й страна в позлатен медальон e изобразен печат на цар Иван Асен II. Отдолу са номиналната стойност "10 ЛЕВА“, емблемата на БНБ с годината "1879“ върху лентата и годината на емисията "2018“. Околовръст горе е изписано "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображение на конница, предвождана от цар Иван Асен II, носещ на копието си нарушения мирен договор. Околовръст по външния пръстен е изписано "СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и "ЦАР ИВАН АСЕН II“.


Източник: standartnews.com