Когато Лаврентий го кръсти, Иполит имаше небесно видение и каза:

„Видях невинните души в голяма радост“ (т.е. в небесата).

След това отвел Лаврентий в дома си и светият архидякон покръстил всичките си деца; семейството заедно със старата бавачка Конкордия наброява деветнадесет.

Когато Лаврентий бил убит за Христос, Иполит взел тялото на мъченика през нощта, увил го в саван и го погребал почетно. Но това някак стигна до ушите на император Деций и на третия ден след смъртта на Лорънс плениха Иполит и го доведоха пред императора, тъй като той не искаше да се откаже от истинската вяра, го биеха с камъни в устата.

След това императорът наредил да го съблекат гол и да го бият.

Когато застанал гол пред императора, Иполит му казал:

„Ти не ме съблечеш, а започна да ме обличаш.“ Иполит е християнин, той заповяда да доведат всички. Старият Конкордия каза:

„Предпочитаме да умрем честно с нашия господар във вярата на Христос, отколкото да живеем нечестно с вас, нечестивите.“

Тя беше първата убита, последвана от останалите осемнадесет, всички преди Иполит.

Накрая самият Иполит беше вързан за див кон и го влачеше напред -назад, докато не предаде душата си на Бога.