В проекта за дневен ред са включени 19 точки - приемане на решения за кандидатстване за финансиране на обект "Изграждане на довеждащ водопровод до Долна и Горна Кремена"от каптаж „Пещта”, средносрочна бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2022-2024 година, приемане на Наредба за допълнение на Наредба за реда и условията на обществено обсъждане на проекти, както и Проект за правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства.

На заседанието ще бъдат приети също проект за нова Програма за енергийна ефективност до 2024 година, отчет на Програма за опазване на околната среда, приемане на отчет за извършени инвестиции от ВиК Враца в общинската инфраструктурата.

По време на заседанието местните депутати ще обсъждат и гласуват решения за частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра, управление и разпореждане с общинско имущество, продажба на имоти частна общинска собственост,

Общинският съвет ще разгледа внесената жалба от граждани, живеещи на ул. „Пейо Яворов” №4, относно неизпълнено изцяло благоустрояване на междублоковото пространство в кв 5, между улиците „Пейо Яворов” №4 и „Дунав” в общинския център. В молбата се настоява за довършване на обекта и преместване на неправилно монтираните съоръжения на детската площадка по Общинска програма „Малки местни инициативи” или реконструкцията да бъде включена в капиталовата програма на общината, както и от други средства от бюджета.