В сътрудничество с Организацията за храни и земеделие на ООН, Световната здравна организация (СЗО) подпомага страните членки на организацията в усилието да отбележат Световния ден на безопасността на храните всяка година.

Достъпът до достатъчно количество безопасни храни с висока хранителна стойност е ключът към поддържането на качествен живот. Заболяванията, предизвикани от храни, влияят негативно на социално-икономическото развитие, натоварвайки здравните системи и местните икономики, туризма и търговията.

Безопасността на храните представлява споделена отговорност между правителствата, производителите и консуматорите. Всяка една група по веригата "от фермата до масата" играе роля в осигуряването на безопасна за човешкото здраве храна.

Отговорността за безопасната храна е на всички.

Източник: bnr.bg