1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г. На този ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото.

На 1 октомври се чества и Световният ден на архитектурата. Международният ден на архитектурата се отбелязва с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на архитектите от 1996 г.. В същия ден се чества и Световния ден на обитаването, организиран от Организацията на обединените нации.

Идеята на Световния ден на архитектурата (World Architecture Day) е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата за създаването на жизнена и здравословна градска среда, която увеличава благосъстоянието на жителите.

Медийното внимание трябва да се насочи към ролята на архитекта, чийто морален дълг е да създава устойчива околна среда с помощта на етична професионална практика в областта на енергията, изпълнението и материалите.


Всяка година на 1 октомври се чества и закрилата на Пресвета Богородица. В повечето славянски езици думата „покров" означава едновременно „покривало" и „защита".

Празникът възникнал през 10 в., за да се почете явяването на Божията Майка в Константинопол. Това необикновено знамение станало в първата половина на 10 в., в края на живота на св. Андрей Юродиви.

Той се чества само в славянските страни - вероятно защото св. Андрей бил славянин по произход.