Наблюдаваните диви птици са първите за тази година, катогодишно имаме не повече от 4 - 5 такива наблюдения. Така например беше през миналата година, когато успяхме и да маркираме две от дивите птици. Карталите, кръстени Регенерат и Аквамарин, вероятно произхождат от колониите на черни лешояди в Гърция и Турция. Това от своя страна потвърждава хипотезата, че със стартирането на процеса на реинтродукция в страната, "нашите" черни лешояди ще привличат диви птици, гнездящи в Крим, Турция или резерват Дадя в Гърция, като по този начин ще се подкрепи популацията на вида в страната и ще се осъществи реален обмен между отделните колонии.

Причината за това е, че лешоядите са много социални птици и се привличат от наличието на свои "събратя" от същия вид. Именно поради това, реинтродукцията е единствената възможност да се възстанови вида в страната, тъй като само поддържащи или консервационни мерки за възстановяване на местообитания или хранителна база, не биха лири ефективни, ако няма реално наличие на индивиди, внесени от други страни, които да станат "ядро" на местна популация на вида.