При направената таксация (преброяване) от ловците на 16 март 2024 година е установено, че популацията на диви прасета в ловните полета на сдружението нараства от 200 на 350 броя, като са преодолени последиците от заболяването африканска чума по свинете. Забелязаните сърни са около 1600 броя, а елените се увеличават от 109 на 123 броя.

Броят на фазаните през последната година се увеличава и в момента те са около 5000, като през миналата година са разселени 2800 броя нови фазани, а през тази година има план да бъдат разселени 3300 фазана. Голяма част от ловните дружинки имат собствени волиери, в които отглеждат и допълнително фазани, които пускат в природата.

Популацията на заека в региона продължава да е малка и при допустим запас от 10 000 броя, то в момента има около 3000 . Като основна причина за малкото зайци ловците посочват препаратите, с които земеделските производители пръскат своята продукция срещу вредители, които са опасни за зайците.

Броят на хищниците през последната година също нараства. При преброяването са забелязани 92 вълка, при едва девет през миналата година. Макар през 2023 година да са отстреляни 600 чакала и 550 лисици, то броят им е около 900 и продължава да расте.

За пръв път от повече от 10 години насам в ловните полета на сдружение „Огоста“ в Стара планина край Чипровци е забелязана кафява мечка. Тя не е стръвница и засега не напада хора и животни, обяви Тодорова.

В ЛРС „Огоста“-Монтана членуват 59 ловни дружинки с около 2200 ловци. Те стопанисват ловни полета на територията на общините Монтана, Бойчиновци, Вълчедръм, Лом, Медковец, Чипровци и Георги Дамяново, като в някои от тези общини не обхващат цялата им територия. /БТА