Дискусия върху закона за образованието, който влиза в сила от 1 август т. г., се проведе в мездренската гимназия. Темата на форума бе „Мястото на СОУ „Иван Вазов” в новия закон за предучилищното и училищното образование”. В дискусията се включиха народният представител Красимир Богданов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова, кметът на Мездра Генади Събков, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, общински съветници, представители на политически сили, учители и родители.

В началото домакините направиха кратко представяне на своето училище. Единайсетокласниците Петър Драганов и Георги Пешев презентираха учебното заведение, а. възпитаници на хореографа Мирослав Аспарухов демонстрираха танцовите си умения.

В същинската част на дискусията началникът на Регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова представи основните моменти в новия закон за предучилищно и училищно образование.

"Новият закон е ключова стъпка към промяна на модела от централизирано-институционален към относително автономен модел с делегиране на права и отговорности, както на училищата, така и на структурите участващи в образователния процес страни - учители, родители, ученици и местна общност", заяви Евденова.

Тя представи принципите, залегнали в новия закон, новото структуриране на училищната мрежа, според което „Иван Вазов” вече ще бъде Средно училище. Това ще наложи редица административни промени, като смяна на герб, печат и БУЛСТАТ на училището.

Основно положение в новия закон е създаването на училищен обществен съвет, който ще решава важни въпроси, касаещи училището. В него ще участват един представител на финансиращия орган и най-малко трима родители.

Според вида на училищната подготовка образованието ще бъде общо и профилирано, а учебните планове ще включват задължителни, избирателни и факултативни учебни часове.

Всяко училище трябва да изработи свои Етичен кодекс на училищната общност.

„Много трудна беше работата по приемането на този закон”, заяви народния представител Красимир Богданов, който е един от депутатите, участвали в неговото изработване. „ Мисля, че няма две мнения дали е необходим нов закон или не. Вероятно, ако не правим промени в системата ще ни бъде много по-спокойно, но всички виждаме че, това образование което сме ползвали досега по никакъв начин не можем да го съотнесем към днешния ден. Факт са проблемите от външното оценяване и от изпитите след седми клас, от липсата на дисциплина и нормално провеждане на учебните часове – допълни Богданов.

Наесен по новия закон за образованието ще учат само учениците от I и V клас, а през следващите години това ще става постепенно и за останалите класове.