Оля Генова - старши експерт "Връзки с обществеността и образователни програми" представи проект за дигитализацията на териториите на природните паркове Железни Врата (Румъния) и Врачански Балкан, както и за създаването на иновативен трансграничен туристически продукт, базиран на съвременните 3D технологии. В рамките на проекта са дигитализирани 30 природни, културни и исторически забележителности на територията на природните паркa. 3D модели на забележителностите и на парковите територии може да се видят в информационните центрове в гр. Враца и гр. Дубова (Румъния) както и на интернет сайта www.digiparks.eu. По време на конференцията бяха показани успешни практики в дигитализиране на културното наследство от Словения, както и други проекти насочени към дигитализацията на туристически обекти.

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на туризма и се организира от Проактивни решения, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт, ProActivePersonnel.