© Община Враца

Малките поклонници бяха поздравени от заместник-кмета Петя Долапчиева и ръководителя на похода Евгени Филипов.

Най-малките последователи на поета и революционер преминаха по Ботевата алея, декламирайки стихотворения и пеейки патриотични песни.