Десетки нарушения на общинската Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра констатира проверка на Medianews.bg. Най-честите нарушения са разлепването на некролози, обяви, афиши, реклами, съобщения и нагледни агитационни материали извън определените за целта места, което е абсолютно забранено, съгласно разпоредбите на чл. 26, т. 4 от Наредбата.

Особено фрапантни са нарушенията в централната градска част ма Мездра. Безразборно и на всевъзможни места са разлепени сръбни вести, обяви, плакати и пр. - върху дървета, електрически стълбове и табла, по фасадите на обществени и частни сгради, на автогарата и автобусните спирки, дори по пътни знаци, контейнери за смет и кошчета за боклук.

Гледката е не само грозна и придава неприветлив естетичен вид на града, най-вече за гостите на Мездра, но поставените върху дърветата некролози, обяви и плакати, например, увреждат дървесната кора, защото обикновено са заковани с кабърчета, пирони или метални скоби.

Куриозното е, че сред нарушителите е дори Община Мездра, неизвестни служители на която са се изхитрили да поставят на няколко нерегламентирани места афиши за предстоящи културни събития.

И въпреки, че от Общинското предприятие „Чистота” периодично премахват некролозите, обявите и афишите от дърветата, стълбовете и фасадите на сградите, проблемът остава и безобразията продължават. В крайна сметка всичко опира до културата на човека и до гражданската ни съвест, която явно безвъзвратно е закърняла.

Не са редки и случаите на складиране на строителни материали или дърва за огрев по тротоарите, което затруднява придвижването на пешеходците, или драскането на нецензурни графити по фасадите и входовете на сградите, което също е забранено.

Предвидените в общинската Наредба №1 парични санкции, които се налагат за този вид нарушения, са по-скоро символични. Глобата за физическите лица, които нарушават разпоредбите на чл. 26, са от 10 до 200 лв. Във Враца и Монтана, например, санкциите варират от 50 до 500 лв.

Глобените обаче се броят на пръсти.